Thursday 23-05-2024
Imsaku
L. Diellit
Yleja
Ikindia
Akshami
Jacia

Kush e ka për detyrim dhënien e sadekatul Filtrit ?

admin
  • Krijuar : 20-04-22
  • / 4437 Lexime

Për ta dhënë sadakatul-fitrin është i detyruar (e ka vaxhib) myslimani, pavarësisht nëse është i vogël ose i rritur, mashkull ose femër, i shëndoshë ose jo, përkatësisht  nëse e plotëson nisabin e kërkuar. Nisabi i nevojshëm për sadakatul-fitr është po ajo masë sikurse te zekati, ndonëse me këtë rast nuk kërkohet kalimi i një viti, gjegjësisht nuk kërkohet që personi ta ketë zotëruar një vit të plotë. Mjafton që në fund të Ramazanit të zotërojë nisabin e më shumë dhe të detyrohet me sadakatul-fitr. Shprehur edhe më saktësisht, sasia e nisabit është sasi e barabartë me 91.6 gr ar ose 700 gr argjend.

Share News


Lajme të Ngjashme:
© 2024 All rights reserved - Bota Islame