Monday 15-07-2024
Imsaku
L. Diellit
Yleja
Ikindia
Akshami
Jacia

Dita e Arafatit!

admin
  • Krijuar : 13-06-24
  • / 257 Lexime

Dita e Arafatit është një ditë para festës së Kurban Bajramit. Kjo ditë ka një rëndësi dhe rëndësi të madhe në botën myslimane. Besohet se ka më shumë shpërblime shpirtërore se çdo ditë tjetër e vitit.

Dita e Arafatit njihet si dita e nëntë e Dhul Hixhes. Është dita kur muslimanët ecin në malin Arafat gjatë pelegrinazhit të Haxhit në Mekë. Mali Arafat njihet gjithashtu si "Mali i Mëshirës" dhe besohet të jetë vendi ku Profeti Adem (a.s) dhe hz. Hava u takuan pasi zbritën nga Parajsa. Mali ka një rëndësi të madhe dhe njihet si vendi ku Profeti Muhamed (a.s.) mbajti predikimin e tij të fundit para se të vdiste. Muslimanët e kalojnë ditën duke u lutur dhe duke kërkuar falje. Profeti Muhamed (a.s.) ka thënë: "Nuk ka ditë më të mëdha dhe më të dashura tek Allahu se këto dhjetë ditë të Dhul Hixhes". (Tirmidhiu)

Besohet se ka më shumë shpërblime shpirtërore se çdo ditë tjetër e vitit.
Pejgamberi (a.s.) po ashtu ka thënë: “Në këtë ditë, Allahu i Lartësuar zbret në qiellin më të afërt, krenar për robërit e tij në tokë dhe u thotë atyre që janë në qiej: Shikoni robërit e Mi, ata kanë ardhur nga larg dhe afër, me flokë të zhveshur dhe fytyra të mbuluara me pluhur, për të kërkuar Mëshirën time. Edhe sikur mëkatet e tyre të jenë sa rëra ose shkuma e detit, unë do t'i fal."

Në këto dhjetë ditë, muslimanët jo vetëm që marrin kohë të veçantë për të kujtuar Zotin, por gjithashtu agjërojnë dhe japin sadaka. Në të fundit nga këto dhjetë ditë, muslimanët më pas bëjnë kurban një kafshë dhe e ndajnë atë me ata që kanë nevojë.

Sakrifica e kafshës filloi pasi Profeti Ibrahim (a.s) ëndërroi se ai duhet të sakrifikonte djalin e tij për hir të Zotit. Asnjëherë nuk kishte për qëllim që Ibrahimi (a.s) të sakrifikonte djalin e tij, por ishte një provë e përkushtimit të tij ndaj Zotit. Që nga ajo kohë, muslimanët zhvilluan traditën e flijimit të një kafshe për t'ua dhënë atyre në nevojë. Është akti i mirësisë dhe devotshmërisë që arrin tek Zoti.

Profeti Muhamed (a.s) ka thënë : “Haxhi është Arafat.” “Lutja më e mirë është lutja që bëhet në ditën e Arafatit dhe lutja më e mirë që e kam thënë unë dhe Profetët para meje është: La ilahe il’la Allahu uahdehu la sherike leh, lehul mulku ue lehul hamdu ue hue ala kuli shejin kadir (S’ka zot tjetër veç Allahut, Ai është një dhe i vetëm, Ai s’ka shokë, e Tij është gjithçka, të gjitha lavdet i përkasin Atij dhe Ai është plotfuqishëm për çdo gjë.Falja dhe begatia e kësaj dite arrihet nëpërmjet lutjeve, namazit, pendimit dhe përgjërimit ndaj Zotit.

Agjërimi i Ditës së Arafatit! Duke qenë se kjo ditë është më kryesorja e haxhit, dhe kërkon impenjim fizik dhe shpirtëror nga haxhilerët, konsesnsusi i dijetarëve myslimanë vlerëson se për ata nuk është mirë ta agjërojnë. Ndërsa për pjesën tjetër të besimtarëve që nuk janë në haxh, preferohet ta agjërojnë këtë ditë, (pra dita e shtunë, 15/06/2024), këshillohen nga dijetarët që të agjërojnë për shkak të vlerës së madhe që ka kjo ditë dhe agjërimi i saj. Profeti Muhamed (s.a.) e përkufizon kështu vlerën që ka agjërimi i kësaj dite: Fal të gjitha mëkatet e vitit të shkuar e atij që do të pasojë.Ne lutemi në këto kohë të vështira që të gjejmë unitet, dhembshuri dhe dashuri për ta afruar njerëzimin, ashtu siç ka dashur të bëjmë Profeti Muhamed (a.s.). Zoti na mundësoftë të përfitojmë nga begatitë e Ditës së Arafatit! Amin! / bota-islame.com

Share News


Lajme të Ngjashme:
© 2024 All rights reserved - Bota Islame