Monday 15-07-2024
Imsaku
L. Diellit
Yleja
Ikindia
Akshami
Jacia

Pse burrat muslimanë nuk shtrëngojnë duart e grave?

user_b
  • Krijuar : 20-06-24
  • / 240 Lexime

Në Islam, burrit nuk i lejohet të ‘prekë’ një grua që nuk është gruaja e tij ose një anëtar i ngushtë i familjes, si nëna, vajza e tij, etj. Në mënyrë të ngjashme, një grua nuk mund të ‘prekë’ një burrë që nuk është burri i saj ose nga ajo. familja e ngushtë.

Zoti i Lavdëruar dhe i Lartësuar ka Urtësi të Pafund në çdo gjë që urdhëron. Megjithatë, kjo duhet parë nga respekti dhe nuk duhet të perceptohet si nënçmuese. Nuk është për shkak se ai burrë apo grua mund të mos jenë muslimanë, sepse edhe sikur të ishin myslimanë, një musliman nuk mund të prekë gjininë e kundërt. Allahu e di se çfarë është më e mira për ne dhe Ai e di se mos prekja e gjinisë së kundërt është më e pastër për zemrat tona.

Tradhtia bashkëshortore dhe kurvëria janë mëkate të mëdha në Islam, por zakonisht, askush nuk do të ketë marrëdhënie seksuale të paligjshme me dikë menjëherë; gjithçka fillon me sytë dhe duart, dhe Islami e pengon këtë që në fillim. Edhe nga perspektiva e një mashkulli, çdo mashkull që ka një grimë burrëri në vete nuk do të donte që dikush ta prekte gruan e tij.

Një grua do të dëshironte të njëjtën gjë edhe për burrin e saj. Islami e mbron këtë dhe nuk i lejon muslimanët të prekin atë që nuk është e tyre. Dhe Allahu e di më së miri!

Share News


Lajme të Ngjashme:
© 2024 All rights reserved - Bota Islame