Monday 15-07-2024
Imsaku
L. Diellit
Yleja
Ikindia
Akshami
Jacia

Çfarë është e ndaluar në martesën islame

user_b
  • Krijuar : 08-07-24
  • / 110 Lexime

Janë dhënë disa rregulla të rëndësishme për martesën, pra Nikah në fenë Islame. Nëse nuk respektohen këto, martesa nuk është e vlefshme. Djemtë myslimanë nuk mund të martohen jo vetëm me motrat e tyre, por edhe me këto të afërme femra.

Në komunitetin mysliman ekziston një traditë e martesës brenda familjes. Kjo traditë ndiqet dukshëm në shumë vende. Megjithatë, si fetë e tjera, edhe në Islam martesat bëhen jashtë sistemit të kastës.

Martesa në Islam quhet Nikah dhe për këtë janë përmendur disa rregulla edhe në librin e shenjtë Kur'an. Martesa konsiderohet legjitime vetëm nëse respektohen këto rregulla. Në të njëjtën kohë, njerëzve u është kërkuar që të qëndrojnë larg atyre gjërave që konsiderohen haram. Përndryshe, mosrespektimi i këtyre rregullave të ndaluara e bën martesën të paligjshme. 

Në Islam, martesa nuk bëhet vetëm brenda marrëdhënieve të ngushta, por jashtë kësaj martesa mund të bëhet me këdo në familje. Për shembull, vëllezërit dhe motrat nuk mund të martohen me njëri-tjetrin. As fëmijët e lindur nga i njëjti baba nga gra të ndryshme nuk mund të martohen me njëri-tjetrin. Përveç kësaj, ka disa lidhje të tilla të cilat edhe nëse nuk kanë lidhje gjaku, një djalë musliman nuk mund të martohet me to. 

Martesa me këta të afërm është e ndaluar në Islam: 

- Asnjë djalë musliman nuk mund të martohet me motrën e babait të tij d.m.th hallën.

- As në Islam nuk lejohet martesa me tezen. 

-Në mënyrë të ngjashme, një musliman nuk mund të martohet me vajzën e vëllait të tij, mbesën. 

- Në Islam konsiderohet haram edhe që djali të martohet me vajzën e motrës së tij d.m.th mbesën. 

- Asnjë djalë nuk mund të martohet me nënën e tij birësuese apo edhe me birësen e tij. Nuk mund të lejohen të martohen as fëmijët e nënës qumështore (nënës që nuk ka lindur por e ka ushqyer me gji).  

Përveç kësaj, në Islam, marrëdhëniet e krijuara për shkak të martesës konsiderohen edhe lidhje gjaku. Prandaj, djali nuk mund të martohet me njerkën e tij dhe as me vjehrrën. 

Share News


Lajme të Ngjashme:
© 2024 All rights reserved - Bota Islame