Monday 15-07-2024
Imsaku
L. Diellit
Yleja
Ikindia
Akshami
Jacia

20 fakte interesante rreth Islamit

user_b
  • Krijuar : 08-07-24
  • / 87 Lexime

Nga të gjitha fetë kryesore botërore, Islami është më i keqkuptuari. Le të hedhim një vështrim në njëzet fakte më interesante rreth Islamit.

Islami është feja e dytë më e madhe në botë, me mbi 1.9 miliardë njerëz që deklarojnë besimin e tyre në Muhamedin dhe Allahun. Feja më e madhe? Krishterimi.

Me normat e sotme të lindjeve dhe konvertimet në fe, Islami është feja me rritjen më të shpejtë në botë.

Muhamedi njihet si profeti i fees.

Feja filloi në vitin 622 pas Krishtit, kur Muhamedi udhëtoi nga Meka në Medinë me qindra ndjekës të tij. Dita kur ata u larguan nga Meka ishte dita kur filloi kalendari islamik. Muhamedi dhe pasuesit e tij ikën në Medine pas vitesh persekutimi nga njerëzit e Mekës.

Kur'ani është teksti i shenjtë i Islamit. Ai ka 6 236 vargje ose ajete. Në ditët e para të Islamit, udhëheqësit fetarë duhej të mësonin përmendësh të gjithë tekstin dhe t'ua recitonin Kur'anin disa shkruesve në të njëjtën kohë. Kështu u prodhua në masë Kurani; kjo është ndryshe nga murgjit evropianë që transkriptojnë Biblën, pasi ata e kopjonin tekstin fjalë për fjalë.

Jezusi përmendet në Kuran, por ai nuk është në nivelin e Muhamedit – pasi pesë të dërguarit e Allahut renditen mbi të gjithë profetët e tjerë. Thënë kështu, muslimanët nuk duhet të bëjnë dallime ndërmjet profetëve [Kur'an, 2:285], në kuptimin që të gjitha fjalët e tyre duhet të besohen. 

Islam do të thotë "të dorëzohesh". Musliman do të thotë "ai që i dorëzohet në mënyrë paqësore Zotit".

Muhamedi u martua me gruan e tij 40-vjeçare kur ai ishte 25 vjeç.

Gjatë Epokës së Artë Islame, shkencëtarët dhe shpikësit bënë disa risi të mëdha. Për shkak të kësaj, shkencëtarët paguheshin aq sa paguajnë atletët profesionistë sot.

Maria, nëna e Jezusit, përmendet më shpesh në Kuran sesa në Dhiatën e Re. Ajo është gjithashtu e vetmja grua e përmendur me emër në Kuran.

Xhamia Nënë e Amerikës, xhamia e parë e ndërtuar në SHBA, është në Cedar Rapids, lowa. Është ndërtuar në vitin 1934 dhe ekziston edhe sot.

Allahu ka 99 emra, ku secili ka një kuptim të ndryshëm.

Rreth 2.5 milionë pelegrinë vizitojnë Mekën çdo vit si pjesë e Haxhit ose pelegrinazhit në Mekë. Me kusht që ata të mund ta përballojnë atë, çdo musliman duhet ta bëjë këtë pelegrinazh të paktën një herë në jetën e tij si pjesë e Pesë Shtyllave të Besimit për Islamin.

Pesë shtyllat (veprimet që duhet të kryejnë të gjithë muslimanët) janë: jepni 2.5% të të gjitha fitimeve për bamirësi, agjëroni gjatë Ramazanit, thuhet deklarata e besimit, falni pesë herë në ditë dhe bëni pelegrinazh në Mekë.

15% e të gjithë myslimanëve janë arabë.

Indonezia ka më shumë myslimanë në një vend, e ndjekur nga Pakistani, India dhe Bangladeshi.

Kalendari islamik është 11 ditë më i shkurtër se kalendari perëndimor. Kalendarët islamik bazohen në fazat e hënës, ndërsa kalendarët perëndimor varen nga orbita e Tokës rreth Diellit.

Ne lexojmë libra në vend të rrotullave për shkak të risive të Islamit me letër. Ata gjithashtu lidhën "letër zogjsh" ultra të lehtë dhe të hollë me zogjtë dhe i dërguan si bufi i Harry Potter nëpër perandori.

Farmacistët e parë të aftë dhe të trajnuar posaçërisht erdhën nga bota islame. Ata bënin ilaçet e tyre dhe bashkëpunuan ngushtë me mjekët.

Nëse nuk do të ishte Islami, nuk do të pinit kafe në Starbucks. Kafeja është vetëm një nga shpikjet e shumta që kanë ardhur nga bota islame. Më shumë shpikje përfshijnë shirita marshimi, algjebër, spitale mësimore dhe furçë dhëmbësh.

Ka kaq shumë për të mësuar nga kjo fe e madhe.

Share News


Lajme të Ngjashme:
© 2024 All rights reserved - Bota Islame