Monday 15-07-2024
Imsaku
L. Diellit
Yleja
Ikindia
Akshami
Jacia

Rëndësia e Agjërimit në Ditën e Ashures: Hadithet dhe Praktikat Islame

admin
  • Krijuar : 09-07-24
  • / 106 Lexime

Dita e Ashures do të jetë të martën më 16 korrik 2024, që është dita e dhjetë e Muharremit — një muaj që ka një rëndësi të veçantë në Islam. Rekomandohet që të agjërojmë në ditën e Ashures pasi marrim shpërblimin e faljes së mëkateve të një viti të tërë. Përveç ditës së Ashures, është gjithashtu sunet të agjërojmë ose një ditë para ose pas Ashures.

 

Hadithet që lidhen me Ashuren

Ibn Abbasi raporton: I Dërguari i Allahut, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, erdhi në Medine dhe gjeti hebrenjtë duke agjëruar në ditën e Ashures. Profeti tha: "Çfarë është kjo ditë që po agjëroni?" Ata thanë: "Kjo është një ditë e madhe në të cilën Allahu shpëtoi Musain dhe popullin e tij, dhe Ai mbyti Faraonin dhe popullin e tij. Musai agjëroi atë ditë për mirënjohje, kështu që edhe ne agjërojmë atë." Profeti tha: "Ne jemi më meritorë dhe më afër Musait sesa ju." Profeti agjëroi në ditën e Ashures dhe urdhëroi agjërimin në të.

[Burimi: Sahih al-Bukhari 3397, Sahih Muslim 1130]

Ibn Abbasi tha: "Nuk e kam parë Profetin, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, aq të etur për të agjëruar një ditë dhe për ta preferuar atë mbi të tjerat përveç kësaj dite të Ashures dhe këtij muaji të Ramazanit."

[Burimi: Sahih Muslim 1132]

Ibn Umari raporton: Profeti, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, tha: "Në të vërtetë, Ashura është një ditë ndër ditët e Allahut. Kush dëshiron të agjërojë, mund ta bëjë, dhe kush dëshiron ta prishë agjërimin, mund ta bëjë."

[Burimi: Sahih Muslim 1126]

Përveç ditës së Ashures, këtu janë hadithet që lidhen me agjërimin në ditën e nëntë të Muharremit dhe/ose të njëmbëdhjetën gjithashtu.

Ibn Haxhari tha: "Agjërimi i Ashures ka tre nivele: më e ulëta është të agjërosh një ditë, e radhës është të agjërosh edhe ditën e nëntë bashkë me të, dhe e radhës është të agjërosh ditën e nëntë, të dhjetë dhe të njëmbëdhjetën. Allahu e di më mirë."

[Burimi: Fatḥ al-Bari 1896]

Abdullah ibn Abbasi raporton: I Dërguari i Allahut, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, tha: "Nëse jetoj deri vitin tjetër, do të agjëroj me siguri ditën e nëntë të Muharremit."

[Burimi: Sahih Muslim 1134]

Al-Hakam ibn al-A’raj raporton: Shkova te Ibn Abbasi, Allahu qoftë i kënaqur me të, dhe i thashë: "Më trego për agjërimin e ditës së Ashures." Ibn Abbasi tha: "Kur të shohësh hënën e re të muajit të Muharremit, numëro ditët dhe zgjoju për të agjëruar në ditën e nëntë." Unë thashë: "A është kështu si agjëroi i Dërguari i Allahut, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të?" Ibn Abbasi tha: "Po."

[Burimi: Sahih Muslim 1133]

/bota-islame.com

Share News


Lajme të Ngjashme:
© 2024 All rights reserved - Bota Islame