Monday 15-07-2024
Imsaku
L. Diellit
Yleja
Ikindia
Akshami
Jacia

Aliu (r. a.) zgjidhet kalif

admin
  • Krijuar : 18-06-24
  • / 193 Lexime

#sisot në këtë ditë, më 18 qershor 656, Ali bin Ebu Talibi u zgjodh si kalifi i katërt Rashidun.

 


Pas vrasjes së Uthman bin Affanit, muhaxhirët dhe ensarët u mblodhën rreth Aliut. Fillimisht, Aliu refuzoi të pranonte detyrën, por kur disa shokë të shquar të Profetit, përveç banorëve të Medinës, e nxitën që ta pranonte ofertën, ai më në fund pranoi. Disa shokë të tjerë të shquar i dhanë besën, ndërsa kishte të tjerë duke përfshirë Muavije bin Sufjanin që u rebeluan kundër tij.

Këtu është hutbeja e parë e Aliut si kalif:

"Allahu i Madhëruar dhe Lavdiplotë ka zbritur një libër që udhëzon. Në të ka bërë të qartë se çfarë është e mirë dhe çfarë është e keqe, prandaj kapuni për të mirën dhe lëreni të keqen. Kryeni obligimet fetare ndaj Allahut dhe Ai do t'ju udhëheqë ju në Xhenet.

Allahu ka bërë një sërë urdhëresash të pacenueshme, të cilat janë të njohura, dhe ka favorizuar pacenueshmërinë e muslimanit mbi të gjitha të tjerat, duke i forcuar muslimanët me deklaratën dhe besimin në një Zot.

Musliman është dikush prej të cilit njerëzit janë të sigurt, përveç kur ka shkak të drejtë; dhe nuk lejohet dëmtimi i muslimanit, përveç kur është obligim. Nxitoni në kauzën e përbashkët, sepse shkaku i veçantë i çdo individi është vdekja.

Njerëzit janë para jush dhe pas jush, duke ju nxitur, mbani mend, se sënshoejti është Kiameti! Mbaje ngarkesën [e mëkateve] të lehtë dhe do të arrish [Xhenetin shpejt]. Njerëzit thjesht janë duke pritur Ahiretin e tyre.

Robër të Allahut! Frikësojuni Atij në marrëdhëniet tuaja me robërit e tjerë dhe vendet e Tij. Ju jeni përgjegjës edhe për tokën dhe kafshët, ndaj bindjuni Allahut të Madhëruar dhe të Lavdishëm!

Mos shkoni kundër Tij! Pra, kur të shihni të mirën, ndiqni atë; kur sheh keq, lëre të qetë. “Kujtoni kur ishit të paktë në tokë dhe konsideroheshit të dobët”. Transmeton el-Tabari / bota-islame.com

Share News


Lajme të Ngjashme:
© 2024 All rights reserved - Bota Islame