Monday 15-07-2024
Imsaku
L. Diellit
Yleja
Ikindia
Akshami
Jacia

Dita e Ashures, në cilën datë është dhe kur duhet të agjërojmë?

admin
  • Krijuar : 06-07-24
  • / 168 Lexime

Dita e Ashures

Gjatë Muharremit, ka një ditë të veçantë të quajtur Ashura, e cila bie në ditën e 10-të, pikërisht në datën 17 Korrik. Fjala Ashura vjen nga fjala Ashra, që në arabisht do të thotë dhjetë.

Kushdo që agjëron në ditën e Ashures do t'i falen mëkatet për një vit të tërë.

Kur Profeti migroi nga Meka në Medinë, ai gjeti se populli hebre agjëronte për të përkujtuar ditën kur Musa (paqja qoftë mbi të) dhe Bani Israil u shpëtuan nga Faraoni dhe ushtria e tij. I Dërguari i Allahut tha, “ne jemi më afër me Musain,” dhe inkurajoi muslimanët të agjërojnë atë ditë gjithashtu.

Përveç ditës së Ashures, rekomandohet gjithashtu të agjërohet një ditë para ose pas Ashures.

Share News


Lajme të Ngjashme:
© 2024 All rights reserved - Bota Islame