Monday 15-07-2024
Imsaku
L. Diellit
Yleja
Ikindia
Akshami
Jacia

Koncepti i Mëshirës në Islam: Kuptimi i Ar-Rahman dhe Ar-Raheem

admin
  • Krijuar : 09-07-24
  • / 56 Lexime

Nga rrënja ra-ha-mim (ر ح م), që ka këto konotacione në arabishten klasike: të kesh dhembshuri, butësi, mirësi, të duash, të kesh mëshirë, të kesh mëshirë, të tregosh favor dhe mirësi, të kesh gjithçka që është e nevojshme për bamirësi.

Ne fillojmë udhëtimin për të kuptuar se kush është Allahu سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ me emrat Ar-Rahman dhe Ar-Raheem. Si një mënyrë për të zhvilluar marrëdhënien e Tij me ne, Ai na tregon më shumë për Të. Emrat më të përdorur në Kuran janë emrat e Rahmah (d.m.th., mëshirës së Tij). Ne fillojmë çdo sure me përjashtim të Sures Taubah me recitimin e Basmala (d.m.th., bismillah), në të cilën shpallim mëshirën e Tij. Kurani është një dhuratë nga Allahu سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ, një shenjë e mëshirës së Tij. Na jep përshtypjen se Ai dëshiron që gjithë njerëzimi të dijë se Ai është më i Mëshirshmi dhe më i Mëshirueshmi.

Në Kuran, emri Ar-Rahman përmendet 57 herë në 16 sure të ndryshme.

قُلِ ٱدۡعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدۡعُواْ ٱلرَّحۡمَٰنَۖ أَيّٗا مَّا تَدۡعُواْ فَلَهُ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰۚ وَلَا تَجۡهَرۡ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتۡ بِهَا وَٱبۡتَغِ بَيۡنَ ذَٰلِكَ سَبِيلٗا

Përkthimi në shqip: "Thuaj, 'Thirrni Allahun ose thirrni më të Mëshirshmin. Cilindo [emër] që të thirrni – Atij i përkasin emrat më të mirë.' Dhe mos e recito [shumë] me zë të lartë në lutjen tënde as [shumë] me zë të ulët, por kërko një [mënyrë] të ndërmjetme." — (Kuran 17:110)

Në Kuran, "Mëshira ime përfshin të gjitha gjërat" (Kuran 7:156) dhe Shejkh Tosun Bayrak shkruan për këtë emër "Ai është ai që dëshiron mëshirë dhe mirësi për gjithë krijimin, në të gjitha kohërat, pa asnjë dallim midis të mirëve dhe të këqijve, besnikëve dhe rebelëve, të dashurve dhe të urryerëve." Është e qartë nga ky ajet se nuk ka diskriminim se kush është i denjë për mëshirën dhe dhembshurinë e Tij.

Emrat e Mëshirës: Ka tetë emra që i referohen mëshirës dhe mirësisë së Tij: Ar-Rahman, Ar-Raheem, Ar-Ra'uf, Al-Barr, Al-Wahhab, Al-Ghaffar, Al-Afuww dhe At-Tawwab. Secili emër, edhe pse i lidhur nën ombrellën e mëshirës, është unik. Ne do të shqyrtojmë secilin në detaje dhe do të shohim mënyrat e ndryshme në të cilat manifestohet mëshira e Allahut. Sa për emrin Ar-Rahman, ai është i rezervuar vetëm për Allahun سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ. Është një cilësi që nuk mund t'i atribuohet askujt tjetër. Një person mund të quhet Raheem, që do të thotë të jetë mëshirues. Por Ar-Rahman kuptohet si mëshirë gjithëpërfshirëse, aq e thellë sa prek gjithçka dhe të gjithë. Një lloj mëshire që nuk njeh kufij. Si emër, kuptohet se ky lloj mëshire është i rezervuar vetëm për Allahun سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ. Një person i quajtur Rahman duhet të ketë prapashtesën Abdur, që do të thotë shërbëtor i mëshiruesit.

Nga hadithi, komentohet për Rahmatin (mëshirën) e Allahut, “Me të vërtetë, Allahu ka njëqind pjesë mëshire. Nga një pjesë krijesat kanë marrë mëshirë përmes të cilës ka dashuri të ndërsjellë mes njerëzve dhe nëntëdhjetë e nëntë pjesë janë të rezervuara për Ditën e Ringjalljes.” [1]

Abdullah ibn Amr raporton: I Dërguari i Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, ka thënë, “Ata që janë mëshirues do të tregohen mëshirë nga më i Mëshirshmi. Tregoni mëshirë për ata që janë në tokë dhe Ai që është në qiell do të ketë mëshirë për ju.” [2]

Reflektim: Besimi në mëshirën e Allahut është i dobishëm për një besimtar sepse e bën individin të reflektojë mbi aftësinë e tij për të qenë mëshirues. Jarir bin `Abdullah raporton: I Dërguari i Allahut (ﷺ) ka thënë, "Allahu nuk do të jetë mëshirues ndaj atyre që nuk janë mëshirues ndaj njerëzimit." [3] Gjithashtu inkurajon një besimtar të bëjë mirë, të veprojë me virtyt në mënyrë që të marrë mëshirën e Zotit të tij, "Sa për ata që besojnë dhe bëjnë mirë, më i Mëshirshmi do t'i bekojë me dashuri të vërtetë" (Surja Merjem ajeti 96).

'Umar b. Khattab raporton se u sollën disa të burgosur te i Dërguari i Allahut (paqja qoftë mbi të) mes të cilëve ishte edhe një grua, e cila po kërkonte (dikë) dhe kur gjeti një fëmijë mes të burgosurve, e mori atë, e shtrëngoi kundër gjoksit të saj dhe e ushqeu. Atëherë i Dërguari i Allahut (ﷺ) tha: A mendoni se kjo grua do të hidhte ndonjëherë fëmijën e saj në Zjarr? Ne thamë: Pasha Allahun, sa për sa është në fuqinë e saj, ajo nuk do ta hidhte kurrë fëmijën në Zjarr. Atëherë i Dërguari i Allahut (ﷺ) tha: Allahu është më i mëshirshëm ndaj shërbëtorëve të Tij sesa kjo grua është ndaj fëmijës së saj. [4]

Mëshira e Allahut është e gjerë dhe përshkruhet nga Profeti ﷺ të jetë më e madhe se dashuria e një nëne për fëmijën e saj. Në librin e Imam Zarruq, Qëllimi më i lartë në shpjegimin e emrave më të bukur të Allahut, ai rekomandon lidhjen me këtë emër përmes "shoqërisë, shpresës, sjelljes me dashuri të madhe për shkak të besimit të fortë në dashurinë e Tij." Dije që Allahu سُبْحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ është gjithurdhërues dhe gjithdijshëm, falja jote ndaj të tjerëve dhe papërsosmëritë e tyre do të shpërblehen në ditën e gjykimit. Udhëhiq me shpresë dhe dhembshuri dhe kërko të ndihmosh ata që janë të gabuar pasi ata kanë nevojë. Dhe në një shënim përfundimtar për këtë emër, fillo çdo detyrë duke thirrur Ar-Rahman përmes frazës, "Bismillah Hir-Rahman Nir-Rahim," që do të thotë "Në emër të Zotit, më i Mëshirshmi, më i Mëshirueshmi." Të gjitha gjërat janë të mundura vetëm me bekimin e Allahut. Edhe ne kërkojmë mëshirën dhe mirësinë e Tij në të gjitha çështjet./bota-islame.com

Referenca nga Hadithet:

[1] Sahih Muslim 2753

[2] Sunan al-Tirmidhi 1924

[3] Sahih al-Bukhari 7376

[4] Sahih al-Bukhari 5999 & Sahih Muslim 2754

Share News


Lajme të Ngjashme:
© 2024 All rights reserved - Bota Islame