Monday 15-07-2024
Imsaku
L. Diellit
Yleja
Ikindia
Akshami
Jacia

Fillimi i Vitit të Ri Islamik Hixhri dhe Muaji i Shenjtë Muharrem

admin
  • Krijuar : 06-07-24
  • / 183 Lexime

Fillimi i Vitit të Ri Islamik Hixhri dhe Muaji i Shenjtë Muharrem pritet të fillojë të shtunën, më 6 korrik ose të dielën, më 7 korrik.

 

Data mund të ndryshojë sipas vëzhgimeve të hënës. Muharremin fillon me shikimin e hënës së re në perëndim të diellit, që ndodh në ditën e fundit të Dhul Hixhas, muaji i fundit i kalendarit islamik.

Viti i Ri Hixhri është dita që shënon fillimin e një viti të ri në kalendarin islamik. Kjo ditë e parë e vitit është dita e parë e Muharremit.

Dita e parë e Muharremit shënon Hixhren, kur Profeti (paqja qoftë mbi të) udhëtoi nga Meka në Medinë në vitin 622 pas Krishtit.

Është gjithashtu një nga katër muajt e shenjtë të vitit të përmendur në Kuran nga Allahu (Subhanahu wa Ta'ala). Sipas Hadithit, muajt e tjerë të rëndësishëm janë Rexhebi, Dhul Kadi dhe Dhul Hixha.

“Numri i muajve me Allahun ka qenë dymbëdhjetë që nga koha kur Ai krijoi qiejt dhe tokën. Katër prej tyre janë të shenjtë. Kjo është feja e drejtë. Prandaj, mos e dëmtoni veten tuaj gjatë tyre.” Surja At-Tawbah, ajeti 36.

Abu Bekri (Radijallahu Anhu) ka raportuar se Profeti ka thënë: “Viti ka dymbëdhjetë muaj nga të cilët katër janë të shenjtë, tre muajt e njëpasnjëshëm të Dhul Kadah, Dhul Hixha dhe Muharrem, dhe Rexhebi i Mudarit.” (Buhari, 2958)

Dita e Ashures

Gjatë Muharremit, ka një ditë të veçantë të quajtur Ashura, e cila bie në ditën e 10-të, pikërisht në datën 17 Korrik. Fjala Ashura vjen nga fjala Ashra, që në arabisht do të thotë dhjetë.

Kushdo që agjëron në ditën e Ashures do t'i falen mëkatet për një vit të tërë.

Kur Profeti migroi nga Meka në Medinë, ai gjeti se populli hebre agjëronte për të përkujtuar ditën kur Musa (paqja qoftë mbi të) dhe Bani Israil u shpëtuan nga Faraoni dhe ushtria e tij. I Dërguari i Allahut tha, “ne jemi më afër me Musain,” dhe inkurajoi muslimanët të agjërojnë atë ditë gjithashtu.

Përveç ditës së Ashures, rekomandohet gjithashtu të agjërohet një ditë para ose pas Ashures.

Share News


Lajme të Ngjashme:
© 2024 All rights reserved - Bota Islame